Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025

Được cập nhật : 6/10/2020 11:59:28 AM

Ngày 02/6/2020, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Văn Mừng, Trưởng ban Truyên giáo Dân vận, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng.

 

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Võ Thị Ngọc Cẩm Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cho biết: Chi bộ hiện có 9 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ đã giữ vững được truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ và Trung tâm, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của Chi bộ. 

 

Chi bộ đã triển khai toàn diện và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học trong Trung tâm.

 

Hình 1: Đồng chí Bùi Quang Trí giới thiệu khai mạc Đại hội

Công tác giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị và việc nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên được tăng cường; việc sinh hoạt chuyên đề có sự đổi mới về cách thức tổ chức, từng bước đi vào chiều sâu, thực chất. Việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, đảng viên, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục được duy trì, đạt kết quả tốt.

 

Tuy nhiên, Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như việc báo cáo hàng tháng của chi bộ nộp cấp trên đôi khi chưa kịp thời theo quy định, việc nhân rộng điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ vẫn chưa được tốt... Từ đó, Chi bộ đã phân tích các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lương Văn Mừng, Trưởng ban Truyên giáo Dân vận, nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua: là đơn vị nghiên cứu khoa học có ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế, Trung tâm đã có nhiều đề tài sáng kiến áp dụng vào thực tế mang lại thu nhập cho đơn vị, đóng góp cho đất nước; chi bộ đã lãnh đạo Trung tâm khắc phục khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức và cán bộ được chú trọng; chi bộ làm tốt công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có phần sáng tạo; đồng chí chúc mừng những thành tính mà chi bộ đạt được và thống nhất với nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận, đề nghị chi bộ cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về một số cấp bách xây dựng Đảng hiện nay gắn với thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

 

Hình 2: Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng

Đối với một đơn vị sự nghiệp khoa học, cấp ủy cần đặc biệt quan tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cần bám sát, mục tiêu chiến lược để tìm giải pháp thực hiện chiến lược, 5 năm, 10 năm của Trung tâm; Tập trung khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo chính trị; Chi ủy lãnh đạo cần phát huy trí tuệ tập thể của đảng viên, vai trò lãnh đạo của Ban Giám đốc Trung tâm và năng lực nghiên cứu ứng dụng của cán bộ khoa học; Chi bộ phải quyết liệt trong việc đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng phê bình và tự phê bình, đối với những vấn đề khó, phức tạp thì tổ chức theo chuyên đề để phát huy ý kiến đóng góp của toàn thể đảng viên; Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng môi trường làm việc khoa học, hiện đại, quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát đối với đảng viên, phát hiện kịp thời những nhân tố tích cực, điển hình để biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến

 

Sau thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí: Đồng chí Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm, Bí thư; đồng chí Võ Thị Ngọc Cẩm, Chủ tịch công đoàn, Phó bí thư, đồng chí Đặng Nguyễn Thế Duy, Trưởng phòng Kỹ thuật hạt nhân, Ủy viên; Cũng trong đại hội Chi bộ đã bầu ra 1 đồng chí là đại biểu chính thức và 1 đồng chí là đại biểu dự khuyết, đại diện chi bộ tham dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Hình 3: Đại Hội chụp ảnh lưu niệm

Tin liên quan